can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh hoàn thiện Florita
Hình ảnh tổng thể Florita
Hình ảnh tổng thể Florita
Hình ảnh tổng thể Florita
Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A, B, C, D
Cảnh quan mặt tiền khu căn hộ Florita
Tổng thể khu căn hộ, hồ bơi
và khu vui chơi cho trẻ em
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
Hồ bơi đã hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
Sảnh đón căn hộ đã đưa vào phục vụ cư dân
Sảnh đón căn hộ đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống thang máy đã đưa vào phục vụ cư dân
Khu vực thùng thư tập trung đã hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
Hotline: 1900 6958