can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh thi công đến ngày 28-4-2016
  • Đang thi công sàn tầng 6 - block A
  • Đang lắp dựng cốt thép tầng 6 - block A
  • Đang lắp dựng cốt thép tầng 6 - block A
  • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 3 - block B
  • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 3 - block B
  • Đang lắp dựng cốp pha tầng 3 - block B
  • Đã hoàn thiện bê tông tầng hầm - block C
  • Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1 - block D
  • Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1 - block D
  • Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1 - block D

Hình ảnh thi công đến ngày 28-4-2016
Đang thi công sàn tầng 6 - block A
Đang lắp dựng cốt thép tầng 6 - block A
Đang lắp dựng cốt thép tầng 6 - block A
Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 3 - block B
Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 3 - block B
Đang lắp dựng cốp pha tầng 3 - block B
Đã hoàn thiện bê tông tầng hầm - block C
Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1 - block D
Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1 - block D
Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1 - block D
Hotline: 1900 6958