can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh hoàn thiện Florita
Tổng thể khu căn hộ Florita
Tổng thể mặt ngoài khu căn hộ Florita
Cảnh quan mặt tiền khu căn hộ Florita
Tổng thể khu căn hộ Florita
Tổng thể Block A
Tổng thể Block B
Tổng thể Block C
Tổng thể Block D
Khu vực cảnh quan nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
Khu vực cảnh quan nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống thang máy đã đưa vào phục vụ cư dân
Hành lang căn hộ đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
Hotline: 1900 6958