can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 08-01-2018
 • Tổng thể Block A
 • Tổng thể Block B
 • Tổng thể Block C
 • Tổng thể Block D
 • Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D
 • Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D
 • Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
 • Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
 • Tiếp tục lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
 • Tiếp tục lắp đặt lan can căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D
 • Lắp đặt tủ bếp tầng 6 và tầng 14 Block A, B, C, D

Hình ảnh thi công đến ngày 08-01-2018
Tổng thể Block A
Tổng thể Block B
Tổng thể Block C
Tổng thể Block D
Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D
Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục lắp đặt lan can căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Lắp đặt tủ bếp tầng 6 và tầng 14 Block A, B, C, D
Hotline: 1900 6958